Pređi na glavni sadržaj

Za: Zavod za zaštitu prirode, Grad Beograd

BARA REVA - Zaustavimo zločin protiv prirode

Formiranje zaštićenog prirodnog dobra, parka prirode- "Dunavski Park" koji bi obuhvatio nasip i forland od Pančevačkog mosta do mosta na Tamišu uključujući oblast bare Reva.

Zbog čega je ovo važno?

Bara Reva se nalazi na samo 7 km vazdušnom linijom od Terazija, uz Dunavski nasip i zajedno sa obalom Dunava spada u IBA područje od međunarodnog značaja za život ptica. Bara Reva je stanište preko 130 strogo zaštićenih vrsta.
JKP Gradska čistoća od jula 2020. godine, na divljački način i bez ikakve dozvole je formiralo divlju deponiju mešanog građevinskog otpada, zatrpavajući 15 hektara bare i 15 hektara šume nanosima građevinskog šuta visine 8 metara. Preko 100 hiljada kamiona je izručilo šut bez ikakve kontrole i evidencije u prirodno dobro bara Reva. Ovime su prekršeni brojni zakoni: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o gradnji, Zakon o vodama, Zakon o javnim preduzećima i mnogi drugi.
Građevinski otpad je na nepropisan način deponovan, bez vođenja računa o biodiverzitetu bare Reva čime je došlo do uništavanja staništa zaštićenih vrsta, bez hidrogeoloških zaštitnih slojeva koje bi sprečile ispiranje opasnih materija iz šuta u podzemne vodotokove.
Građani su 21. maja 2021. sprečili dalje zatrpavanje bare Reva i pokrenuta je pravna borba da se izvrši:
1. Obustava radova na katastarskoj parceli 1034/7
2. Poništavanje neodgovarajuće građevinske dozvole za pogon za separaciju koje je izdala jedinica lokalne samouprave i koja je bila paravan da se na datoj lokaciji otpočne gradnja postrojenja za preradu opasnog i nepasnog građevinskog otpada što je na proceni i u jurisdikciji Ministarstva građevinarstva i stopiranje izrade postrojenja za preradu građevinskog otpada
3. Uklanjanjanje divlje deponije i otklanjanje svih nastalih šteta proistekle radom JKP Gradska Čistoća u oblasti bare Reva na katastarskoj parceli 1034/7 i vraćanje bare u prvobitno stanje
4. Poništavanje plana detaljne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava, koji obuhvata područje bare Reva (Službeni list Grada Beograda br.124 od 2018. godine). Koji područije Bare Reva predviđa za isušivanje i formiranje privredne zone
5. Zaštitu ovog predela izuzetnih odlika kod Zavoda za zaštitu prirode kao stanište brojnih životinjskih i biljnih vrsta, koje treba da uživa status parka prirode i proglašavanje oblasti bare Reva urbanističkim planom u zelenu zonu. Formiranje parka prirode koji bi obuhvatao prostor nasipa od Pančevačkog mosta do mosta na Tamišu uključujući i područje Bare Reva sa granicom do Pančevačkog Puta.

Svetlana Bojković i Udruženje “Bela Čaplja”.

https://i.ibb.co/tMVMsgZ/photo-2021-06-07-20-15-44.jpg[/img]

Promene

2022-02-18 11:31:05 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-06-09 11:48:16 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-06-08 14:37:20 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2021-06-07 21:59:44 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2021-06-07 21:08:54 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2021-06-07 20:52:01 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2021-06-07 20:04:09 +0200

10 potpisa je prikupljeno