Pređi na glavni sadržaj

Za: Ani Brnabić, predsednici Vlade Republike Srbije Mariji Obradović, Ministarki za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Da dijaspora glasa - Računamo na vas!

Tražimo da se građanima Republike Srbije koji se nalaze u inostranstvu omogući glasanje putem pošte ili online na način kojim se sprečava bilo kakva zloupotreba.

Zbog čega je ovo važno?

Trenutno u Srbiji svako od nas je ili razmišljao da ode iz zemlje ili ima nekog bliskog ko je otišao ili razmišlja da ode. Uzroci koji se obično navode jesu ekonomsko stanje, nepravedan sistem, nepotizam, partokratija itd. Iz Srbije godišnje odlazi 50.000 ljudi, za jednu deceniju to je pola miliona ljudi, a za četrdeset godina to je kao da je ceo Beograd nestao.

Prema proceni preko 4 milijarde dolara (skoro 8% čuvenog BDP, a znatno više od još poznatijih, uvaženih i slavljenih direktnijih stranih investicija) pošalju naši ljudi iz inostranstva. Ti isti ljudi nemaju omogućeno pravo glasa, već da bi se osećali delom ove zemlje moraju putovati stotine, pa i hiljade kilometara do najbliže ambasade ili konzulata gde se prijavilo minimum sto ljudi koji će glasati.

Tražimo da se ovim ljudima omogući glasanje kakvo postoji u svetu (online ili poštom) na način kojim se sprečava bilo kakva zloupotreba. Samo na taj način ovim ljudima se suštinski omogućava korišćenje Ustavom Republike Srbije garantovanog prava glasa.

Svim ljudima koji se nalaze van Srbije ili razmlišljaju da odu, a i dalje se osećaju delom ove zemlje, donošenjem zakona kojim im omogućavamo olakšano glasanje želimo jasno da poručimo - Računamo na vas!

Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i Kreni Promeni.

Promene

2022-04-02 19:36:11 +0200

10,000 potpisa je prikupljeno

2021-11-04 23:54:31 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-10-06 19:42:22 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-10-06 19:04:53 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2021-10-06 18:48:55 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2021-10-06 18:46:37 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2021-10-06 18:44:59 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2021-10-06 18:44:15 +0200

10 potpisa je prikupljeno