Pređi na glavni sadržaj

Za: Ani Brnabić - predsednici Vlade Republike Srbije

Dečiji dodatak je naš zadatak!

Dariji Kisić Tepavčević, ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ratku Dmitroviću, ministaru za brigu o porodici i demografiju

Zahtevamo:
Izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koja će da podrazumevati da pravo na dečiji dodatak ostvaruju sva rođena deca u porodici, a ne samo prvo četvoro.

Zbog čega je ovo važno?

Dečiji dodatak je vrsta materijalne podrške porodicama sa nižim dohotkom koje imaju decu. Pored brojnih uslova koje porodice moraju da ostvare i sakupljanja uglavnom nepotrebne papirologije kako bi aplicirali na ovaj program, najveća mana programa jeste što ova vrsta pomoći važi samo za prvo četvoro rođene dece u porodici. Svako naredno rođeno dete - peto, šesto.. država ne prepoznaje. Iako je sasvim logično da bi ovakva vrsta pomoći doprinela poboljšanju položaja porodicama sa više dece koja su podložnija siromaštvu.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, broj porodica sa petoro i više dece su najmanje zastupljene, tek 0,4% od ukupnog broja porodica sa decom. Iako ne bi trebalo da ovo predstavlja veliki izadatak za državu, Srbija se pak nalazi među zemljama koje najmanje izdvajaju BDP-a za ovaj program podrške.

Prilično je jasno da ovakva vrsta pomoći ne bi opteretila budžet, ali bi takođe bila idealna prilika da država na delu pokaže da joj briga o deci prioritet!

Kristina Urošević, Marina Pavlić i Tim Kreni-Promeni

Promene

2021-03-25 08:48:46 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-03-21 18:38:20 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-03-21 18:11:06 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2021-03-21 17:57:31 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2021-03-21 17:55:39 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2021-03-21 17:53:36 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2021-03-21 17:52:13 +0100

10 potpisa je prikupljeno