Pređi na glavni sadržaj

Za: Ratku Dmitroviću, Ministru za brigu o porodici i demografiju

I preduzetnice su mame

- Dariji Kisić Tepavčević, Ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Ani Brnabić, predsednici Vlade Republike Srbije

Preduzetnice su diskriminisane! Udruženje “Mame Su Zakon” i Digitalna zajednica pokreću inicijativu za poboljšanje njihovog položaja. Cilj nam je da se položaj preduzetnice koja se odluči da postane majka izjednači sa zaposlenim ženama.

Zahtevamo:
1. Pravo na pun iznos naknade u toku trudničkog odsustva za preduzetnice koje privremeno ne odjave obavljanje delatnosti
2. Pravo na pravičan obračun naknade na osnovu kojeg bi preduzetnice imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje u toku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
3. Jednakost u korišćenju prava odsustva sa rada radi nege deteta

Zbog čega je ovo važno?

Kada preduzetnica odluči da postane majka:
- ako želi da nastavi poslovanje njene preduzetničke agencije neće dobiti punu naknadu od države za trudničko odsustvo, već samo 50% naknade.
nisu joj uplaćeni doprinosi u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta
- za rođeno treće i svako naredno dete ona nema pravo na odsustvo u trajanju od 2 godine kao zaposlene žene, već samo godinu dana
- ne može da prenese na partnera pravo odsustva sa rada radi nege deteta, kao što to može zaposlena žene

Potrebna nam je Vaša pomoć da ovim ženama obezbedimo ravnopravne uslove korišćenja prava na trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. Budite deo naše borbe i potpišite peticiju.

Više o inicijativi na linku - https://www.digitalnazajednica.org/2021/08/23/inicijativa-za-prava-zena-koje-obavljaju-samostalnu-delatnost/

Digitalna zajednica i udruženje "Mame su zakon"

Promene

2022-08-30 17:15:44 +0200

50,000 potpisa je prikupljeno

2021-08-31 05:03:01 +0200

20,000 potpisa je prikupljeno

2021-08-29 10:08:47 +0200

10,000 potpisa je prikupljeno

2021-08-27 17:50:58 +0200

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-08-25 10:09:15 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-08-24 20:02:26 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2021-08-24 15:35:16 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2021-08-24 15:23:51 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2021-08-24 15:13:34 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2021-08-24 15:07:08 +0200

10 potpisa je prikupljeno