Skip to main content

To: Republičkoj izbornoj komisiji

Istina o potpisima

Istina o potpisima

U toku predizbornog procesa izrečene su međusobne optužbe učesnika na parlamentarnim izborima da su potpisi podrške za izborne liste falsifikovani uz zloupotrebu ličnih podataka građana. Time je dovedena u pitanje legalnost prikupljanja potpisa podrške građana za izborne liste koje učestvuju na izborima 21. juna 2020. godine.

Zahtevamo:

1. Formiranje nezavisne komisije u čijem će sastavu učestvovati predstavnici listi koje su učestvovale na izborima, opozicije koja je bojkotovala izbore i predstavnika civilnog društva koji su aktivno učestvovali na otkrivanju ovog problema , a koja će se baviti ispitivanjem regularnosti prikupljanja potpisa.

2. Izradu softvera na kojoj će se nalaziti jedinstveni matični brojevi građana i na kojoj će građani unosom sopstvenog matičnog broja moći da provere da li se navode da su dali podršku nekoj listi.

Why is this important?

Ozbiljnost sumnji u vezi sa načinima prikupljanja potpisa za izborne liste narušavaju poverenje građana u legalnost izbornog procesa kao paračesticu demokratskog poretka. U slučaju tačnosti navedenih optužbi dolazi do potkopavanja poštenih izbora kao temeljnog stuba moderne demokratije. Izbori postaju samo simulirana predstava u kojoj učestvuju akteri kontrolisani iz jednog centra koji svoju moć vrši zloupotrebom javih insititucija.

Polazeći od toga da je čl. 1, 2, 3. i 5. Ustavom Republike Srbije, pored ostalog, utvrđeno da je Republika Srbija zasnovana na vladavini prava i načelima građanske demokratije, da suverenost potiče od građana i da nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana, da je vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava, a da se, pored ostalog, ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu, da političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je potčiniti sebi, zahtevamo ispunjavanje navedenih zahteva kako bi se stvorili preduslovi da se utvrdi istina o potpisima građana.

U trenucima kada je ustavni poredak doveden u pitanje, dužnost svakog građanina je da stane u odbranu istog!

Demokratiju u Srbiji mogu odbraniti jedino građani, jer mi jesmo poslednja linija odbrane našeg ustavnog poretka.

Potpišite peticiju.
Vesna Rakić Vodinelić
Dragor Hiber
Savo Manojlović


Reasons for signing

  • Mora da se zna BUKVALNO SVE o izborima koje MI PLAĆAMO.
  • Prijavila sam se ovde jer ne želim da se prijavim u Nemačkoj ambasadi kako bi mi osigurala bolji život.
  • Zato što nema razloga da nemamo transparentnost pored sve tehnologije i sredstava dostupnih u 2020. Godini

Updates

2020-06-23 17:12:11 +0200

1,000 signatures reached

2020-06-23 13:24:08 +0200

500 signatures reached

2020-06-17 18:19:10 +0200

100 signatures reached

2020-06-17 16:26:20 +0200

50 signatures reached

2020-06-17 15:31:01 +0200

25 signatures reached

2020-06-17 15:07:24 +0200

10 signatures reached