Pređi na glavni sadržaj

Za: Ministarstvo prosvete, Vlada RS (kroz lex specijalis ili izmene zakona)

Izmena maturskog/prijemnog ispita za upis u srednju školu

Dragi roditelji, pokrenuli bismo inicijativu za izmenu maturskog ispita za upis dece u srednje škole. Na kvalitet obrazovanje naše dece dodatno je negativno uticala COVID pandemija,
u kojoj su deca nevine žrtve, a roditelji nemi posmatrači. Potrebno je da zajedno nastupimo sa zahtevom da maturski ispit uključi samo polaganje iz srpskog jezika i matematike, a da se ukine kombinovani test.

Zbog čega je ovo važno?

Prednosti ovakve izmene: deca moraju u osnovnoj školi da savladaju gramatiku srpskog (kako se u gimnazijama ovo gradivo ne ponavlja), ali i da imaju dobre osnove iz matematike za dalje školovanje. Gradivo ostalih predmeta može da se lakše nadoknadi u daljem školovanju, a roditelji će moći da uštede dosta na budžetu i za pripremne nastave!

Autor: Mirjana Živanović Opačić

Promene

2022-06-11 15:50:37 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2022-06-08 18:25:33 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2022-06-02 22:15:08 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2022-06-02 14:21:17 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2022-06-02 10:09:08 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2022-06-02 08:56:14 +0200

10 potpisa je prikupljeno