Pređi na glavni sadržaj

Za: Pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Vojvodine, Novi Sad

SAČUVAJMO HPTŠ ’’UROŠ PREDIĆ’’ U ZRENJANINU

Jedini zahtev je da ova srednja škola nastavi i dalje da postoji, da obrazuje i vaspitava mlade i sprovodi prekvalifikaciju odraslih.

Zbog čega je ovo važno?

‘’U zrenjaninskom naselju Mala Amerika, okružena drugim značajnim obrazovnim ustanovama,dominira zgrada pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u kojoj se nalazi HPTŠ“Uroš Predić“. Po planovima arhitekte Raushera izvođač radova dipl. inž. i građevinski majstor Herceg Šandor počeo je 1914. godine gradnju škole u Velikom Bečkereku.’’ Ovako počinje tekst o predstavljanu HPTŠ ‘’Uroš Predić’’, i umesto da se đaci i zaposleni pripremaju za proslavu jubileja, 110 godina od početka izgradnje škole, susreli su se sa zatvaranjem iste. Ova srednja škola obrazuje kadar za hemijsku industriju I rad u hemijskim laboratorijama, prehrambenu i tekstilnu industriju, i zaštitu životne sredine. Ima veoma uspešnu saradnju sa mnogim socijalnim partnerima u regionu. Dana 25. januara školi je dostavljena Odluka Gradonačelnika Zrenjanina – obaveštenje da se u školskoj 2024/2025. godine neće vršiti upis novih učenika u prvi razred. Učenici koji trenutno pohađaju ovu školu će se rasporediti u Tehničku školu, Medicinsku školu i Srednju poljoprivrednu školu. Šta će biti sa zaposlenima i kako sprovedeno – ni reči. U dokumentu se pominje i ’’Elaborat’’ te da je već dostavljen Pokrajinskom sekretarijatu. Proces donošenja tog ’’Elaborata’’ je prava enigma, niko ga nije video, a potvrđeno je da do 1. februara nije stigao do Pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine. Ukoliko se na ovaj način ugasi ova škola, deo nastavnog kadra i vannastavno osoblje ostaće bez posla. Odavno je u Zrenjaninu trebalo izvršiti optimizaciju upisne politike i upisnog planiranja - ali to se ne radi tako što se jedna škola zatvori pod plaštom optimizacije. Zdravorazumski je zadržati obrazovne profile u školi u kojoj već postoje uslovi za njih, a postojeća privreda traži kadar. Tri kompanije zahtevaju učenike u DUALU za upis u narednu godinu. Zašto u sred Banata-fabrike hrane, treba ukinuti buduće laborante I tehničare koji mogu raditi u svakoj fabrici za preradu onoga što se na banatskim poljima proizvodi? Zašto treba ukinuti buduće stručnjake za zaštitu životne sredine ili buduće tekstilne radnike? Zašto uskraćivati mogućnost obrazovanja i prekvalifikovanja i mladim i odraslim zrenjanincima i zrenjaninkama?

Udružimo se, dajte svoj potpis da ova škola i dalje edukuje i vaspitava našu decu.
Kreni - Promeni i građani i građanke Zrenjanina

Promene

2024-02-04 23:08:15 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2024-02-04 09:34:09 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2024-02-04 01:04:45 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2024-02-03 22:12:45 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2024-02-03 22:03:03 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2024-02-03 21:57:03 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2024-02-03 21:50:52 +0100

10 potpisa je prikupljeno