Pređi na glavni sadržaj

Za: Gradska uprava Zaječar i Skupština Grada

Sprečimo iseljenje Udruženja ''Dečiji centar'' Zaječar i ''L-DOWN'' Zaječar

Stopiranje iseljenja dok Gradska uprava ne obezbediti adekvatan prostor za ova dva udruženja, prostor koji podrazumeva prizemnu kuću i dvorište.

Zbog čega je ovo važno?

Udruženja „Dečiji centar“ i „L-Down“ su dobila obaveštenje Gradske uprave Zaječar da moraju da se isele do 9. juna 2021.iz prostora koji koriste za rad sa decom
Zbog ove odluke, ukoliko se odustane od dijaloga i traženja rešenja, ove dve organizacije neće biti u stanju da nastave sa aktivnostima sa decom. Deca ostaju na marginama i bez prostora i sadržaja koji su im bili namenjeni, a koji su im omogućavali druženje i priliku da se razviju i ostvare u različitim aspektima i da pokažu svoju kreativnost i menjaju svoje okruženje na bolje.
Rad ovih organizacija i njihova posvećenost deci da dobiju priliku da budu deo lepih priča i odrastanja u zajednici uz poštovanje različitosti prepoznata je na prvom mestu od dece i roditelja, zatim na nacionalnom nivou i na kraju i širom Balkana.
Ove organizacije su dobitnici brojnih priznanja za svoj rad sa decom i mladima. „Dečiji Centar“ Zaječar je osnovan u januaru 2013. godine sa ciljem da se grad Zaječar promoviše kao grad kulture i jednakih mogućnosti za svu decu. „Dečiji centar“ je jedino inkluzivno udruženje u Timočkom regionu. Kroz programe ranog razvoja, obrazovanja, psihosocijalne podrške deci i roditeljima/hraniteljima, razvoj socijalnih i životnih veština kao i razvoj umetničkih talenata prošlo je više hiljada dece uzrasta od 3 do 19 godina.
Udruženje L-DOWN, vodi Mirjana Đorđević, majka devojke sa Down sindromomom. Korisnici „L-DOWN“ udruženja su navikli na taj prostor i zajednički rad i druženje sa ostalom decom. Ovo je jedino mesto u gradu koje oni doživljavaju kao bezbedno okruženje. Deca i mladi sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom svoje potencijale razvijaju kroz kreativne radionice, glumu, balet, slikarstvo. Naš rad je direktan primer primene inkluzije u praksi koja daje rezultate.
Trenutno je u pripremi „Prvi festival javne istorije“ u saradnji sa Centrom za primenjenu istoriju, koji treba da se realizuje u junu i „Peti međunarodni inkluzivni festival dečijeg i omladinskog kulturnog stvaralaštva – ART ZONA ZA SVE“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, koji će se realizovati u avgustu i septembru. Za četiri godine oko 2000 dece i mladih sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom i dece iz opšte populacije je predstavilo svoje kulturno stvaralaštvo (dramske i baletske predstave, operu, slikarstvo…) na bini „Dečijeg centra.
Imajući u vidu najbolji interes dece i značaj rada i aktivnosti ovih organizacija na inkluziji dece i navedene brojne programe i inicijative, koje prevazilaze lokalne okvire i imaju nacionalni i međunarodni karakter, pozivamo Gradsku upravu Zaječar da kroz otvoren dijalog i dobru veru nastavi razgovore sa organizacijama čija je misija dobrobit sve dece kako bi se zajednički došlo do adekvatnog rešenja kojim bi bili obezbeđeni kvalitetni uslovi za rast i razvoj dece, a udruženja nastavila nesmetani rad za dobrobit zajednice.

Selena Ristić Vitomirović, Dečiji centar - Zaječar, L-DOWN, MODS - Mreža organizacija dece Srbije

Promene

2021-06-08 21:31:07 +0200

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-06-02 08:25:35 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-06-01 17:28:01 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2021-06-01 12:38:09 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2021-06-01 12:09:46 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2021-06-01 11:42:23 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2021-06-01 11:12:30 +0200

10 potpisa je prikupljeno