Pređi na glavni sadržaj

Za: Predsednici skupštine opštine Raška, Mirjani Skorić

Stop kamenolomu koji uništava život!

Oduzimanje dozvole za rad kamenoloma u Raški

Zbog čega je ovo važno?

Kamenolom koji već duži niz godina svojim radom uništava reku Rašku ne zaslužuje da postoji. Biljni i životinjski svet je doveden do potpunog istrebljenja. Nekada poznata reka Raška po rečnoj pastrmci dovedena je do toga da ribe i ostali vodozemci više ne žive u njoj. U reci na kojoj su mnoge generacije naučile da plivaju, danas niko ni noge ne pokvasi, jer je reka uništena prašinom koja se ispušta iz kamenoloma. Vratimo reci prozirnu boju vode. Reka Raška ne sme biti bela i puna mulja iz kamenoloma. Zaustavimo bahatog tajkuna koji zarad ličnog profita uništava živote svih nas.

Promene

2023-11-22 12:53:49 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2023-10-21 06:46:05 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2023-10-18 16:12:54 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2023-10-18 14:58:46 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2023-10-18 14:17:04 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2023-10-18 13:39:24 +0200

10 potpisa je prikupljeno