Pređi na glavni sadržaj

Za: Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM)

STOP nadrilekarstvu na TV ekranima

Promovisanjem „ozoniranja krvi“ kao načina lečenja virusa COVID-19, prekršene su odredbe člana 47. stav 1. tačka 1) i 4) Zakona o elektronskim medijima u kojima je propisano da je pružalac medijske usluge, u odnosu na svoj programski sadržaj, a u skladu sa svojom programskom koncepcijom, dužan da obezbedi, pored ostalog, istinito, objektivno i potpuno informisanje, kao i da ne pruža programske sadržaje koji ističu i podržavaju, pored ostalog, sadržaje koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca i slušalaca.

Takođe, odredbom člana 24. stav 3. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, koji je doneo Savet REM-a, ističe se zabrana zloupotrebe lakovernosti učesnika u programu ili korisnika medijskih usluga, kao i davanje saveta u vezi sa zdravljem, kojima se podstiče na štetno ponašanje.

Za lečenje virusa COVID-19 su zvanično odobrene četiri terapije (leka). U Srbiji postoje zvanični terapijski protokoli, među kojima se ne nalazi ozoniranje krvi, a ni u svetu se za lečenje ove bolesti, ozonoterapija zvanično nigde ne primenjuje, osim što je u Španiji u toku jedna klinička studija. Čak iako studija pokaže pozitivne efektne ozona u tretmanu ove bolesti, do njene primene smo daleko, jer posle niza kliničkih studija, za svaku terapiju moraju biti napisani protokoli, odobreni od nadležnih regulatornih tela.

Vlasnici privatnih televizija, koji poseduju javne fekvencije, suprotno zakonu koriste javno dobro u privatne svrhe uz kršenje zakona, što je dovelo do nepoštovanja pravno obavezujućih normi, a gledaocima se manipuliše i zloupotrebljava njihova lakovernost.

Imajući u vidu ozbiljnost situacije, 474 profesora i lekara je potpisalo javni Apel protiv zloupotrebe korišćenja javne frekvencije, ali i promovisanja nadrilekarstva.

Zahtevamo od REM-a da na osnovu člana 29. Zakona o elektronskim medijima pored kažnjavanja izrekne meru TV "PINK" zabrane promovisanja "ozoniranja krvi", kao i svih drugih oblika nadrilekarstva.

Zbog čega je ovo važno?

Duboko svesni izazova koje sa sobom nosi pandemija virusa COVID-19 za sve građane, mi, dole potpisani profesori, lekari i zdravstveni radnici, ovim putem izražavamo svoju zabrinutost i osudu netačnih, naučno neutemeljenih i stručno neopravdanih postupaka lečenja, koje neodgovorni pojedinci promovišu na televizijama sa nacionalnim fekvencijama. Ovde posebno izdvajamo TV "PINK" i njenog vlasnika Željka Mitrovića koji su kontinuirano promovisali "ozoniranje krvi". Smatramo da takvi postupci građane mogu dovesti u zabludu, a posebno mogu predstavljati potencijalni rizik za njihove živote i zdravlje, ukoliko promovisane nadrilekarske mere budu primenjene.

Kao profesori i lekari koji su svoj život posvetili nauci i prenošenju znanja, kao lekari koji su se obavezali da će svoj posao raditi savesno, u službi humanosti i zdravlja bolesnika, kao zdravstveni radnici koji su svakondevno posvećeni pacijentima, smatramo našom profesionalnom i etičkom obavezom da se jasno odredimo prema onome što naše građane može ugroziti.

Sve medicinske procedure i sredstva koja se mogu upotrebljavati u lečenju ili prevenciji bolesti, prolaze rigorozne procedure u kojima se kontroliše njihova primena i ispituju potencijalni neželjeni efekti kod pacijenata. Sigurnost u delotvornost primenjenih mera mora potvrditi medicinska struka i moraju se zvanično propisati postupci lečenja u medicinskim ustanovama.
Svaki drugi pristup, koji nije prošao detaljne profesionalne ocene, mora se smatrati nadrilekarstvom i rizikom po zdravlje stanovništva.

Zavetovani na Hipokratovu zakletvu istupili smo u ime zdravlja i svih građana, sada nam treba i podrška svih građana.

Potpiši peticiju!

Marko Oljača pokretač Apela "Stop nadrilekarstvu na TV ekranima" ispred 474 profesora i lekara
https://docs.google.com/document/d/1owxSKGgC4PP3x60h-3J9sBy_8h8pYFAtsSkClgdkXnU/edit

Tim "Kreni - promeni" i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Promene

2024-01-18 23:55:00 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2020-12-20 11:33:35 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2020-05-16 12:35:32 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2020-05-16 09:54:35 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2020-05-16 07:38:12 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2020-05-16 00:00:06 +0200

10 potpisa je prikupljeno