Pređi na glavni sadržaj

Za: Ani Brnabić, premijeru Republike Srbije, Ireni Vujović, Ministarki zaštite životne sredine

Stop regionalnoj deponiji na 300m od kuća Novosađana

Pozivamo Vas da zaustavite planiranu izgradnju Regionalne deponije u neposrednoj blizini kuća Novog Sada i da ispoštujete zakonsku udaljenost 500m od stambenih kuća građana Nemanovaca i Pejićevih Salaša.

Zbog čega je ovo važno?

Planirana deponija na samom obodu Novog Sada, predviđena je na 300 m, umesto na Zakonom propisanih minimalnih 500 m od stambenih kuća u naselju Nemanovci, koji pripadaju Novosadskoj Mesnoj zajednici: "Pejićevi salaši – Nemanovci". Obavezujući pravni dokument Srbije, koji se u svim planovima ove deponije navodi, ali se ne poštuje i ne primenjuje, je "Uredba o odlaganju otpada na deponije" Sl. glasnik RS 92/2010 (Prilog 1. čl.1.). Građani Nemanovaca plaćaju porez na građevinsko zemljište, (IV zona Novog Sada) i samim tim bi i morali da imaju punu pravnu zakonsku zaštitu, ali izgleda da li su oni u Srbiji građani drugog reda?
Na planiranoj deponiji će se vršiti isključivo deponovanje celokupnog regionalnog otpada bez primarne i sekundarne separacije ili bilo kakvog recikliranja, što je u većini razvijenih zemalja obavezno.
Predviđena deponija bi se nalazila i na 500 m od poslednjih kuća naselja Klisa Novog Sada, a na samo 300 m od Mega marketa i prehrambene industrije Pivare Heineken, kao i međunarodnog salona nameštaja Lesnina i novih budućih trgovinskih poslovnih lanaca duž međunarodnog auto-puta E 75.
Uništiće se trajno postojeći pašnjaci kao jedino stanište i hranilište kolonije "Strogo zaštićene" vrste ptica – Evropske Pčelarice, (Red Coraciformes), koja je u Evropi pred izumiranjem.
Zbog izgradnje deponije, planira se da se poseče više od 1000 stabala starosti 30 godina, kao i da se zatrpa jezero-ribnjak "Kasapska ada", koja su, najbliža zelena oaza na severu Novog Sada.
Planirana regionalna deponija bi se nalazila na samo 6,5 km od centra Novog Sada, a 5 km od prvih reni-bunara kod izvorišta Novosadskog vodovoda. Ovo je direktna opasnost za prodor teških metala i zagađenje podzemnih vodotokova koji upravo poniru od deponije ka reci Dunav.
Ministarstvo Zaštite životne sredine (Minister of Environmental protection), u potpunosti ignoriše sve ove činjenice koje mu je predočila grupa građana Nemanovci u dopisu od 05.04.2021.g. na koji do danas nije odgovorilo i pored apela građana za pomoć i zaštitu po ovim pitanjima.
Gradska uprava za Urbanizam i građevinske poslove Novog Sada je u potpunosti odbila sve pismene primedbe na Plan regionalne deponije koje je dostavilo 1450 potpisanih građana. I ako su građani već 3 puta dostavljali sve ove navode i žalbe na 3 prethodna plana za deponije: 2012.g, 2019.g. i 2021.g, grad i dalje namerava da bezobzirno pridoda ovu novu još veću regionalnu deponiju uz postojeće smetlište Novog Sada koje postoji već 50 godina na samom obodu grada.
Peticija protiv ovakve regionalne deponije od strane grupe građana Novog Sada je sa 1096 potpisa uručena gradonačelniku Novog Sada još 15.03.2019.g i on je i danas u potpunosti ignoriše i ako je Novi Sad izabran za 2022.g za Evropsku prestonicu kulture, a ne za prestonicu regionalnog otpada.

(*1) https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/269410/Regionalna-deponija-preblizu-kucama-Novosadjana-Gradjani-najavljuju-sporove-zbog-novog-plana-tvrde-da-se-krse-zakoni.html
(*2) https://youtu.be/_NdNtonItGs (30.03.2021. TV Kanal 9)

(*3) https://youtu.be/pMCycjj5JT8 (27.04.2021. TV Kanal 9)

Aleksandar Nikolić

Novi Sad, Serbia

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Promene

2021-06-30 15:04:32 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-06-22 20:49:10 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2021-06-21 18:29:34 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2021-06-21 17:06:55 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2021-06-21 16:17:01 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2021-06-21 13:33:53 +0200

10 potpisa je prikupljeno