Pređi na glavni sadržaj

Za: Ministarstvo zdravlja

Svi imamo podjednako pravo na vid!

Kako bi svi imali podjednako pravo na vid, želimo zakonodavno i pravno regulisanje predisponiranja - prebacivanja materijala za vitraktomiju sa jedne na drugu oftamološku kliniku, i ugovore o saradnji RFZO i privatnih oftamoloških klinika kojima se reguliše refundacija osiguranicima fonda za operaciju ablacije retine metodom vitraktomije.

Zbog čega je ovo važno?

Ablacija retine je oboljenje koje zahteva najhitniju hiruršku intervenicju u oftamologiji da bi se sprečio gubitak vida i invaliditet po tom osnovu. Oftamološke klinike na teritoriji Republike Srbije, koje su u državnom sektoru, nemaju dovoljno materijala za operacije ili materijal nije ravnomerno raspoređen. Zakonska regulativa i zakonsko pravna procedura ne postoji po pitanju prebacivanja materijala iz klinike u kliniku, za vitraktomiju - operaciju kojom se rešava problem, a privatne oftamološke klinike nemaju sa RFZO skopljen ugovor po pitanju refundacije za operacije Ablacije retine- kao sto imaju za operaciju katarakte.

Ovo dovodi do toga da ljudi koji nemaju novac, a osiguranici su Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije, ostaju bez vida u kratkom roku. Zakonskom regulativom, pravno ta oblast nije regulisana.

Zakonskim procedurama se sigurno može rešiti problem prebacivanja materijala iz klinike u kliniku, jer sam u razgovoru sa medicinskim osobljem shvatila da je to najveći problem, a da su oni spremni na pomoć pacijentima, koliko procedure to dozvole.

Ovom peticijom želimo zakonske regulative koje omogućavaju da svi građani imali podjednako pravo na vid!

Promene

2022-11-30 14:32:21 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2022-10-31 14:20:03 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2022-10-21 18:24:01 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2022-10-21 17:06:12 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2022-10-21 16:14:39 +0200

10 potpisa je prikupljeno