Pređi na glavni sadržaj

Za: Ani Brnabić - predsednici Vlade Republike Srbije

Rešenje za zagađenje

Ani Brnabić - predsednici Vlade Republike Srbije
Irena Vujović - Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Zahtevamo da se umesto subvencionisanja kupovine novih vozila koja imaju električni ili hibridni pogon opredeljena sredstva preraspodele i tim sredstvima subvencionišu mere energetske efikasnosti i kupovina energetski efikasnijih ložišta za građane koji su u lošijoj materijalnoj situaciji.

Zbog čega je ovo važno?

Prema podacima iz 2016 (Svetska zdravstvena organizacija), uzrok smrti 11.500 umrlih u Republici Srbiji povezan je sa zagađenjem vazduha. Gradovi u Srbiji su prethodnih godina jedni od najzagađenijih gradova u svetu.

Zagađenje vazduha u Srbiji u velikoj meri je uzrokovano načinom na koji se grejemo. Zvanični podaci pokazuju da najveći doprinos zagađenju vazduha u zimskom periodu daju individualna ložišta i toplane.

Vlada je u januaru 2020. godine formirala Radnu grupu za smanjenje zagađenja vazduha, koja je kao jedini konkretan rezultat rada usvojila Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni ili hibridni pogon. Prema zvaničnim podacima, zagađenje vazduha PM česticama, koje potiče iz saobraćaja, čini svega 6%. Ministarstvo zaštite životne sredine je u 2020. godini opredelilo 120 miliona dinara za subvenciju kupovine novih vozila sa električnim ili hibridnim pogonom. Time se novac građana Srbije usmerava u kupovinu privatnih skupih automobila, umesto da se pomogne socijalno ugroženim domaćinstvima koji sa zastrelim ložišta predstavljaju znatno veće zagađivače.
Najbolji momenat da krenemo da rešavamo problem zagađenja odavno je prošao. Drugi najbolji momenat je sada!

Potpiši peticiju, jer imaš pravo da dišeš!

Beogradska otvorena škola, “RES publica” Kragujevac, UG “Novi put” Kraljevo, “Protok 21” Smederevo, “Eko straža” Šabac, Udruženje penzionera Opštine Stari grad, “Društvo mladih istraživača”, “Kreni-Promeni” i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Peticiju pokrenuli Marina Pavlić, Mirjana Jovanović, Tatjana Avramović, Mina Vučinić, Snežana Šantić, Jovan Nešović, Ognjan Pantić, Aleksandar Drobnjak i Savo Manojlović.

Promene

2021-02-09 18:49:31 +0100

50,000 potpisa je prikupljeno

2020-12-17 20:56:35 +0100

20,000 potpisa je prikupljeno

2020-12-15 23:20:16 +0100

10,000 potpisa je prikupljeno

2020-12-15 19:37:39 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2020-11-30 21:56:28 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2020-11-25 15:59:35 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2020-11-18 12:27:01 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2020-11-17 21:24:12 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2020-11-17 18:18:19 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2020-11-17 17:09:09 +0100

10 potpisa je prikupljeno