Pređi na glavni sadržaj

Za: Branku Ružiću - ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Uloga školstva u očuvanju životne sredine

Zahtevamo da se u plan i program nastave osnovnih i srednjih škola, kao i fakulteta uvedu bar dva obavezna jednodnevna izleta u toku školske godine sa ciljem da đaci i studenti na tim izletima učestvuju u čišćenju svoje životne sredine.

Zbog čega je ovo važno?

Razvijanje svesti o značaju očuvanja životne sredine kod ljudi, a pogotovo kod dece školskog uzrasta ima višestruku korist za pojedinca, naselje, lokalnu zajednicu, opštinu i na kraju državu. Ideja je zasnovana pre svega na razvijanje svesti o značaju životne sredine kod dece. Uvođenjem ovakvih aktivnosti kod mladih ljudi bi se stvorili osećaj za prostor oko sebe, timski duh, stvorile bi se zdrave navike boravka u prirodi, a efekti na obrazovanje dece bi takođe bili višestruki.
Republika Srbija sve više postaje atraktivna turistička destinacija za ljude širom sveta. Da bi tako i dalje ostalo najviše što bi trebalo da uradimo jeste da naša država postane i ostane "čista".

Stefan Kuljanin

Promene

2021-01-31 18:34:48 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-01-30 08:08:43 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2021-01-28 11:58:29 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2021-01-27 20:24:14 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2021-01-27 12:57:50 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2021-01-27 11:47:57 +0100

10 potpisa je prikupljeno