Pređi na glavni sadržaj

Za: Ministarki pravde gospođi Maji Popović

VRATIMO NADLEŽNOST ZA KORUPCIJSKA KRIVIČNA DELA ZA 700 TUŽILACA!

Zahtevamo da se vrati nadležnost za postupanje u korupcijskim predmetima, koja im je oduzeta izmena Zakona iz 2018. godine, pa umesto 700 tužilaca koji su pre izmena radili na ovim predmetima, sada imamo četiri nova Odeljenja sa 50 tužilaca.

Zbog čega je ovo važno?

Korupcija u se u našem društvu sve brže razvija i ulazi u sve pore društva. Pričinjava ogromnu štetu kako društvu u celini tako i svakome pojedinačno. Nema građanke ni građanina koji sa korupcijom nije imao kontakt, primoravši ga da joj se pokori. 

Država je u nameri da se bori protiv korupcije, 2018. godine izmenila Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i korupcije tako što je 700 tužilaca ukinula nadležnost za postupanje u korupcijskim predmetima, a umesto njih osnovala je četiri nova Odeljenja sa oko 50 tužilaca.

 U stanju korupcije u kome se Srbija nalazi, potreban je mnogo veći broj tužilaca za korupciju nego što ih sada ima. 
Odbranimo antikorupcijski zakon od korupcije.

Autor peticije: Siniša Janković


Promene

2024-06-22 07:12:35 +0200

10 potpisa je prikupljeno