Pređi na glavni sadržaj

Za: Ani Brnabić - predsednici Vlade Republike Srbije

Zabrana prodaje SIROVOG lignita

Zahtevamo:
Zabranu prodaje SIROVOG lignita

Zbog čega je ovo važno?

Tema zagađenja vazduha nije novost, ali smo u poslednjih nekoliko godina počeli i da vidimo, a nekada i zaobilazimo vazduh. Brojne spekulacije su se pojavljivale o uzrocima i stvarnom stanju vazduha. Čak ni danas ne možemo da kažemo bez rezerve koje su razmere zagađenja i koji su sve uzroci.

O ovom problemu su se oglasili profesor Vigor Majić, direktor Istraživačkog centra Petnica,
kao i profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodin Aleksandar Jovović.

Dok sedimo i raspravljamo o istinitosti ovih naloga, kvalitetu ili nekvalitetu energenata koji se koriste u hiljadama domaćinstava u Srbiji i da li je sve po zakonu, stari, mladi, deca, studenti, školarci, sportisti... svi mi kašljemo.

Prema izveštaju “Hronično zagađenje uglja” svaki TWh (teravat sat) električne energije proizvedene iz uglja, u proseku nastupi 24,5 smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem vazduha, 225 slučajeva teških kardiovaskularnih, respiratornih i cerebrovaskularnih bolesti, kao i 13.288 slučajeva lakših bolesti u Evropi.

Ove brojke su još veće kada se posmatra samo lignit, vrsta uglja koji najviše zagađuje, iz koga se proizvodi oko 70% električne energije u Srbiji.
Čak i ako je sirovi lignit najjeftiniji način grejanja, hajde da ne dozvolimo da postoji izbor između zdravlja i cene.

Potpiši peticiju za zabranu prodaje ovog energenta.

Ako skupimo 10.000 potpisa predaćemo zahtev Vladi Republike Srbije i nadležnom Ministarstvu da pokrene proces promene pravnog okvira, zabrani prodaju sirovog lignita i uvede daleko rigorozniju kaznenu politiku za kršenje ove zabrane.

Ako skupimo 25.000 potpisa, ekspertski tim UG Srbija u pokretu će izraditi taksativan predlog mera i predložiti ih na usvajanje Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima, odnosno državnim organima.

Ako sakupimo 40. 000 potpisa, uputićemo zahtev Vladi Republike Srbije da izradi digitalnu platformu na kojoj će biti dostupni svi relavantni propisi kao i izveštaji organa koji sprovode inspekcijski nadzor, kako bi građani mogli i sami da provere da li proizvođači ili prodavci energenata koji kupuju poštuju zakon.

Ne želimo da kada prođe pandemija i dalje nosimo maske čim zahladni!
I ne želimo da se gušimo, jer nismo ranije, ne moramo ni sada. Nije lignit jeftin koliko je normalno disanje vredno.
Potpiši i podeli online peticiju.

Srbija u pokretu

Korisni linkovi:
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2019/03/Chronic-Coal-Pollution-report_SRB.pdf

http://rs.n1info.com/Vesti/a670915/Majic-o-zagadjenju-Pravili-smo-se-slepi-godinama-domacinstva-glavni-zagadjivaci.html

https://www.masina.rs/?p=9341

Profesor je takođe objasnio razliku između sušenog i sirovog lignita
http://rs.n1info.com/Vesti/a671731/Grejanje-na-lignit-sirovi-lignit-zagadjenje.html

https://www.iea.org/statistics/?country=SERBIA&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=table&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT

Promene

2020-12-21 20:17:07 +0100

20,000 potpisa je prikupljeno

2020-11-19 16:30:31 +0100

10,000 potpisa je prikupljeno

2020-11-18 14:43:52 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2020-11-17 14:09:37 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2020-11-17 09:30:38 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2020-11-16 19:36:26 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2020-11-16 18:34:37 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2020-11-16 17:45:33 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2020-11-16 00:15:27 +0100

10 potpisa je prikupljeno