Pređi na glavni sadržaj

Za: Ani Brnabić - predsednici Vlade Republike Srbije

Zaštitimo heroje - medicinske radnike

Ova peticija je zavšena.

Prema pozitivnim propisima Republike Srbije brojni virusi skinuti su sa liste profesionalnih oboljenja u slučaju čijeg oboljevanja zdravstveni radnici imaju pravo na pretpostavku da je do zaraze došlo prilikom vršenja poslovnih obaveza u kom slučaju imaju pravo na 100% nadoknadu zarade. Pretpostavka ovakve odluke je da u slučaju poštovanja standardnih mera zaštite, zdravstveni radnici ne bi trebalo budu zaraženi. Srbija se trenutno kao i ceo svet suočava sa pandemijom COVID-19 koji spada u viruse koji se izuzetno brzo i lako šire, čime su zdravstveni radnici izuzetno ugrožena kategorija. Standardne mere zaštite nisu dovoljne da podrazumevaju da se pod regularnim uslovima zdravstveni radnik nije zarazio na poslu. Takođe, svedoci smo da usled povećane potrošnje neophodnih sredstava zaštite, mnogi zdravstveni radnici nisu imali pristup zaštitnoj opremi neophodnoj za iole bezbedniji rad, početak epidemije mnogi medicinski radnici dočekali su nedovoljno opremljeni i u deficitu zaštitne opreme.
Lekari samim tim moraju imati nadoknadu zarade od 100% kao i u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti koji podrazumevaju da je bolovanje uzrokovano vršenjem posla kao i u ovom slučaju.
Zahtevamo:
- Donošenje uredbe Vlade Republike Srbije kojom će zdravstvenim radnicima biti garantovano 100% naknada zarade

Zbog čega je ovo važno?

Sve teže stanje u našoj zemlji usled epidemije virusa COVID-19 nosi sa sobom i sve veću opasnost po zdravstvene radnike, koji u ovakvim situacijama svojim radom da sačuvaju živote svih obolelih stavljaju i svoje živote na kocku. U situaciji kada je podrška zdravstvenim radnicima najpotrebnija, i kada je neophodno nagraditi i podstaći ih na dalji rad, oni se suočavaju sa opasnošću da oni i njihova porodica ne samo da moraju da strahuju za sopstveni život i bezbednost, već i za nepravičnu egzistenciju svoje porodice usled umanjenja plate za 35% koju dobijaju kao “nagradu”, jer su se zarazili brinući o zdravlju svih nas ostalih građana.
I sve teže će biti i zdravstvenim radnicima kliničkog centra u Nišu, koji usled sve većeg broja obolelih imaju povećani obim posla dovodeći sopstveni život u opasnost. Zamislite lekare i medicinske sestre, koji nakon smene često u trajanju od 24h dolaze svojim kućama sa papirom o obaveznoj izolaciji, uz spoznaju da će iako im je život ugrožen njihova porodica za uzvrat dobiti 35% manju platu?

Naš odgovor je da od tih ljudi nećemo odustati, ali i da je pored večerašnjeg aplauza zahvalnosti za uloženi trud tokom ove pandemije, zdravstvenim radnicima neophodna naša posebna podrška u vidu potpisa kojim bi istakli nezadovoljstvo ovakvim tretmanom koji zasigurno ne predstavlja akt solidarnosti na koju u ovim teškim trenucima svi zajedno ukazujemo.
Želimo 10.000 potpisa za 7 dana kako bi ih poslali Vladi Republike Srbije i promenili nepravičnu uredbu.
Medicinski radnici se u ovim trenucima bore za sve nas, svoju zemlju i svoj narod, za tebe. I upravo zato i mi se moramo boriti za njih. Jer ti si tvoja zemlja!
Potpiši peticiju!

Nikola Arsenić i tim Kreni - Promeni

Promene

2021-03-17 22:39:28 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2020-03-31 16:03:33 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2020-03-31 14:22:22 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2020-03-31 13:34:29 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2020-03-31 13:14:44 +0200

10 potpisa je prikupljeno