Pređi na glavni sadržaj

Za: Grad Leskovac, Odeljenje za zaštitu životne sredine

Zašto vidim vazduh?

- uvođenja merenja koncentracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona u Leskovcu
- blagovremeno objavljivanje rezultata merenja kvaliteta vazduha u Leskovcu

Zbog čega je ovo važno?

Zvanični dokumenti lokalne samouprave kažu da Leskovac ima prvu kategoriju vazduha - čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene granične vrednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju. Međutim, ista lokalna samouprava je početkom 2021. godine donela Kratkoročni akcioni plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca (2021 - 2023), koji se donosi u slučaju da postoji opasnost da nivoi zagađujućih materija u vazduhu prekorače jednu ili više koncentracija opasnih po zdravlje ljudi ili postoji opasnost da se prekorači koncentracija prizemnog ozona opasna po zdravlje ljudi, kao i u slučaju da postoji opasnost od prekoračenja jedne ili više graničnih ili ciljanih vrednosti za pojedine zagađujuće materije u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Ove kontradiktornosti savršeno oslikavaju situaciju na terenu – problem sa kvalitetom vazduha postoji, ali nas nadležni uveravaju da je vazduh prve kategorije.

U poslednjem godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha Zavoda za javnog zdravlje Leskovac upozoravaju da je stopa oboljevanja stanovnika za sva respiratorna oboljenja veća u grejnoj sezoni u odnosu na vangrejnu sezonu, što se može dovesti u vezu sa povećanim zagađenjem vazduha. U toku zimskih meseci, vazduh se u Leskovcu vidi.

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/I-u-Leskovcu-vazduh-zagadjen-iako-se-jos-ne-mere-PM-cestice-nadlezni-kazu-najvise-zbog-geografskog-polozaja.sr.html

http://dnevnikjuga.rs/leskovcani-tokom-marta-disu-prihvatljiv-vazduh-ali-je-u-februaru-svaki-izlazak-na-ulicu-bio-opasan-po-zdravlje/

Merenja koncentracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona se ne vrše u Leskovcu i ne postoje precizne informacije ni u jednom zvaničnom dokumentu kada će se sa tim početi. Takođe, informacije o kvalitetu vazduha na internet stranici grada Leskovca se objavljuju sa zakašnjenjem od nekoliko dana (u proseku 2-3 dana) čime se ne ispunjava svrha ove aktivnosti, a to je blagovremeno obaveštavanje građana i građanki o nivoima zagađujućih materija. Nema obezbeđene automatske merne stanice za grad kako bi podaci o kvalitetu vazduha bili dostupni stanovništvu u realnom vremenu i kako bi se na vreme reagovalo adekvatnim preporukama u cilju zaštite zdravlja.

Promene

2021-12-20 16:42:52 +0100

5,000 potpisa je prikupljeno

2021-11-12 21:23:09 +0100

1,000 potpisa je prikupljeno

2021-11-08 20:54:47 +0100

500 potpisa je prikupljeno

2021-11-05 23:00:15 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2021-11-04 18:41:04 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2021-11-04 07:54:22 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2021-11-03 18:23:10 +0100

10 potpisa je prikupljeno