Vrati se na peticiju

Za: Ani Brnabić, premijeru Republike Srbije, Ireni Vujović, Ministarki zaštite životne sredine

Stop regionalnoj deponiji na 300m od kuća Novosađana

Razlog potpisivanja peticije

  • Deponije niču na svakom koraku, pređino na preradu otpada i recikliranje svega što je moguće. Postaviti deponiju daleko od naselja, zeleni pojas oko deponije i to pretoviriti u pogon za reciklažu a ne samo odlaganje.