• DA SLAVIMO ŽIVOTE DECE - NOVI SAD
  Našim naizgled malim drugarima, a u stvari velikim i neustrašivim borcima koji se sada nalaze u bolničkim posteljama i biju najvažniju bitku u svom životu potrebna je naša pomoć. Svaki novi dan, sat i minut mogu biti presudni. Ne postoji važnija borba od borbe za život, ne postoji ništa bitnije od života dece. Vrlo često ovi mali heroji ulaze u bitke sa minimalnim šanama da prežive, ali na nama je da im pomognemo da možda ipak budu pobednici. U momentima kada zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom postoji zabrana okupljanja, kao i teža materijalna situacija velikog broja građana prouzrokovana ovom krizom, smatramo da je potpuno besmisleno bacati novac nas građana Srbije na organizaciju proslave Nove godine, u bilo kom vidu, bilo uživo, bilo kroz plaćanje nekakvih preskupih online proslava. Ovo su teška vremena. I mnogi ljudi su izgubili svoje bližnje. Istovremeno ovo je i vreme velike solidarnosti. Možemo da sedimo skrštenih ruku, a možemo probati da uradimo sve što je u našoj moći, kako bi naš novac bio potrošen za prave stvari. Kako bismo njime probali da spasemo one kojima je to potrebno i da znamo da slavljem svake naredne Nove godine, znamo do još neko slavi Novu godinu. Potpišite peticiju! Milica Obrenović, Ana Opačić, Nikola Jakšić, Luka Dolinaj
  9.491 od 10.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • DA SLAVIMO ŽIVOTE DECE - PIROT
  Našim naizgled malim drugarima, a u stvari velikim i neustrašivim borcima koji se sada nalaze u bolničkim posteljama i biju najvažniju bitku u svom životu potrebna je naša pomoć. Svaki novi dan, sat i minut mogu biti presudni. Ne postoji važnija borba od borbe za život, ne postoji ništa bitnije od života dece. Vrlo često ovi mali heroji ulaze u bitke sa minimalnim šanama da prežive, ali na nama je da im pomognemo da možda ipak budu pobednici. U momentima kada zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom postoji zabrana okupljanja, kao i teža materijalna situacija velikog broja građana prouzrokovana ovom krizom, smatramo da je potpuno besmisleno bacati novac nas građana Srbije na organizaciju proslave Nove godine, u bilo kom vidu, bilo uživo, bilo kroz plaćanje nekakvih preskupih online proslava. Ovo su teška vremena. I mnogi ljudi su izgubili svoje bližnje. Istovremeno ovo je i vreme velike solidarnosti. Možemo da sedimo skrštenih ruku, a možemo probati da uradimo sve što je u našoj moći, kako bi naš novac bio potrošen za prave stvari. Kako bismo njime probali da spasemo one kojima je to potrebno i da znamo da slavljem svake naredne Nove godine, znamo do još neko slavi Novu godinu. Potpišite peticiju! Jovana Denčić
  1.403 od 2.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • DA SLAVIMO ŽIVOTE DECE - ZAJEČAR
  Našim naizgled malim drugarima, a u stvari velikim i neustrašivim borcima koji se sada nalaze u bolničkim posteljama i biju najvažniju bitku u svom životu potrebna je naša pomoć. Svaki novi dan, sat i minut mogu biti presudni. Ne postoji važnija borba od borbe za život, ne postoji ništa bitnije od života dece. Vrlo često ovi mali heroji ulaze u bitke sa minimalnim šanama da prežive, ali na nama je da im pomognemo da možda ipak budu pobednici. U momentima kada zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom postoji zabrana okupljanja, kao i teža materijalna situacija velikog broja građana prouzrokovana ovom krizom, smatramo da je potpuno besmisleno bacati novac nas građana Srbije na organizaciju proslave Nove godine, u bilo kom vidu, bilo uživo, bilo kroz plaćanje nekakvih preskupih online proslava. Ovo su teška vremena. I mnogi ljudi su izgubili svoje bližnje. Istovremeno ovo je i vreme velike solidarnosti. Možemo da sedimo skrštenih ruku, a možemo probati da uradimo sve što je u našoj moći, kako bi naš novac bio potrošen za prave stvari. Kako bismo njime probali da spasemo one kojima je to potrebno i da znamo da slavljem svake naredne Nove godine, znamo do još neko slavi Novu godinu. Potpišite peticiju! Darinka Ilić
  791 od 800 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • DA SLAVIMO ŽIVOTE DECE - KRUŠEVAC
  Našim naizgled malim drugarima, a u stvari velikim i neustrašivim borcima koji se sada nalaze u bolničkim posteljama i biju najvažniju bitku u svom životu potrebna je naša pomoć. Svaki novi dan, sat i minut mogu biti presudni. Ne postoji važnija borba od borbe za život, ne postoji ništa bitnije od života dece. Vrlo često ovi mali heroji ulaze u bitke sa minimalnim šanama da prežive, ali na nama je da im pomognemo da možda ipak budu pobednici. U momentima kada zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom postoji zabrana okupljanja, kao i teža materijalna situacija velikog broja građana prouzrokovana ovom krizom, smatramo da je potpuno besmisleno bacati novac nas građana Srbije na organizaciju proslave Nove godine, u bilo kom vidu, bilo uživo, bilo kroz plaćanje nekakvih preskupih online proslava. Ovo su teška vremena. I mnogi ljudi su izgubili svoje bližnje. Istovremeno ovo je i vreme velike solidarnosti. Možemo da sedimo skrštenih ruku, a možemo probati da uradimo sve što je u našoj moći, kako bi naš novac bio potrošen za prave stvari. Kako bismo njime probali da spasemo one kojima je to potrebno i da znamo da slavljem svake naredne Nove godine, znamo do još neko slavi Novu godinu. Potpišite peticiju! Milica Aleksić
  2.954 od 3.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • DA SLAVIMO ŽIVOTE DECE - KRAGUJEVAC
  Našim naizgled malim drugarima, a u stvari velikim i neustrašivim borcima koji se sada nalaze u bolničkim posteljama i biju najvažniju bitku u svom životu potrebna je naša pomoć. Svaki novi dan, sat i minut mogu biti presudni. Ne postoji važnija borba od borbe za život, ne postoji ništa bitnije od života dece. Vrlo često ovi mali heroji ulaze u bitke sa minimalnim šanama da prežive, ali na nama je da im pomognemo da možda ipak budu pobednici. U momentima kada zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom postoji zabrana okupljanja, kao i teža materijalna situacija velikog broja građana prouzrokovana ovom krizom, smatramo da je potpuno besmisleno bacati novac nas građana Srbije na organizaciju proslave Nove godine, u bilo kom vidu, bilo uživo, bilo kroz plaćanje nekakvih preskupih online proslava. Ovo su teška vremena. I mnogi ljudi su izgubili svoje bližnje. Istovremeno ovo je i vreme velike solidarnosti. Možemo da sedimo skrštenih ruku, a možemo probati da uradimo sve što je u našoj moći, kako bi naš novac bio potrošen za prave stvari. Kako bismo njime probali da spasemo one kojima je to potrebno i da znamo da slavljem svake naredne Nove godine, znamo do još neko slavi Novu godinu. Potpišite peticiju! Teodora Đorić
  4.753 od 5.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • DA SLAVIMO ŽIVOTE DECE - SREMSKA MITROVICA
  Našim naizgled malim drugarima, a u stvari velikim i neustrašivim borcima koji se sada nalaze u bolničkim posteljama i biju najvažniju bitku u svom životu potrebna je naša pomoć. Svaki novi dan, sat i minut mogu biti presudni. Ne postoji važnija borba od borbe za život, ne postoji ništa bitnije od života dece. Vrlo često ovi mali heroji ulaze u bitke sa minimalnim šanama da prežive, ali na nama je da im pomognemo da možda ipak budu pobednici. U momentima kada zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom postoji zabrana okupljanja, kao i teža materijalna situacija velikog broja građana prouzrokovana ovom krizom, smatramo da je potpuno besmisleno bacati novac nas građana Srbije na organizaciju proslave Nove godine, u bilo kom vidu, bilo uživo, bilo kroz plaćanje nekakvih preskupih online proslava. Ovo su teška vremena. I mnogi ljudi su izgubili svoje bližnje. Istovremeno ovo je i vreme velike solidarnosti. Možemo da sedimo skrštenih ruku, a možemo probati da uradimo sve što je u našoj moći, kako bi naš novac bio potrošen za prave stvari. Kako bismo njime probali da spasemo one kojima je to potrebno i da znamo da slavljem svake naredne Nove godine, znamo do još neko slavi Novu godinu. Potpišite peticiju! Nikola Solarević
  1.484 od 2.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • DA SLAVIMO ŽIVOTE DECE
  Našim naizgled malim drugarima, a u stvari velikim i neustrašivim borcima koji se sada nalaze u bolničkim posteljama i biju najvažniju bitku u svom životu potrebna je naša pomoć. Svaki novi dan, sat i minut mogu biti presudni. Ne postoji važnija borba od borbe za život, ne postoji ništa bitnije od života dece. Vrlo često ovi mali heroji ulaze u bitke sa minimalnim šanama da prežive, ali na nama je da im pomognemo da možda ipak budu pobednici. U momentima kada zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom postoji zabrana okupljanja, kao i teža materijalna situacija velikog broja građana prouzrokovana ovom krizom, smatramo da je potpuno besmisleno bacati novac nas građana Srbije na organizaciju proslave Nove godine, u bilo kom vidu, bilo uživo, bilo kroz plaćanje nekakvih preskupih online proslava. Ovo su teška vremena. I mnogi ljudi su izgubili svoje bližnje. Istovremeno ovo je i vreme velike solidarnosti. Možemo da sedimo skrštenih ruku, a možemo probati da uradimo sve što je u našoj moći, kako bi naš novac bio potrošen za prave stvari. Kako bismo njime probali da spasemo one kojima je to potrebno i da znamo da slavljem svake naredne Nove godine, znamo do još neko slavi Novu godinu. Potpišite peticiju! Nataša Vlajsavljević, Milica Aleksić, Marina Pavlić, Kristina Urošević i Tim Kreni-Promeni
  74.614 od 75.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • Rešenje za zagađenje
  Prema podacima iz 2016 (Svetska zdravstvena organizacija), uzrok smrti 11.500 umrlih u Republici Srbiji povezan je sa zagađenjem vazduha. Gradovi u Srbiji su prethodnih godina jedni od najzagađenijih gradova u svetu. Zagađenje vazduha u Srbiji u velikoj meri je uzrokovano načinom na koji se grejemo. Zvanični podaci pokazuju da najveći doprinos zagađenju vazduha u zimskom periodu daju individualna ložišta i toplane. Vlada je u januaru 2020. godine formirala Radnu grupu za smanjenje zagađenja vazduha, koja je kao jedini konkretan rezultat rada usvojila Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni ili hibridni pogon. Prema zvaničnim podacima, zagađenje vazduha PM česticama, koje potiče iz saobraćaja, čini svega 6%. Ministarstvo zaštite životne sredine je u 2020. godini opredelilo 120 miliona dinara za subvenciju kupovine novih vozila sa električnim ili hibridnim pogonom. Time se novac građana Srbije usmerava u kupovinu privatnih skupih automobila, umesto da se pomogne socijalno ugroženim domaćinstvima koji sa zastrelim ložišta predstavljaju znatno veće zagađivače. Najbolji momenat da krenemo da rešavamo problem zagađenja odavno je prošao. Drugi najbolji momenat je sada! Potpiši peticiju, jer imaš pravo da dišeš! Beogradska otvorena škola, “RES publica” Kragujevac, UG “Novi put” Kraljevo, “Protok 21” Smederevo, “Eko straža” Šabac, Udruženje penzionera Opštine Stari grad, “Društvo mladih istraživača”, “Kreni-Promeni” i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Peticiju pokrenuli Marina Pavlić, Mirjana Jovanović, Tatjana Avramović, Mina Vučinić, Snežana Šantić, Jovan Nešović, Ognjan Pantić, Aleksandar Drobnjak i Savo Manojlović.
  62.266 od 75.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • Zabrana prodaje SIROVOG lignita
  Tema zagađenja vazduha nije novost, ali smo u poslednjih nekoliko godina počeli i da vidimo, a nekada i zaobilazimo vazduh. Brojne spekulacije su se pojavljivale o uzrocima i stvarnom stanju vazduha. Čak ni danas ne možemo da kažemo bez rezerve koje su razmere zagađenja i koji su sve uzroci. O ovom problemu su se oglasili profesor Vigor Majić, direktor Istraživačkog centra Petnica, kao i profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodin Aleksandar Jovović. Dok sedimo i raspravljamo o istinitosti ovih naloga, kvalitetu ili nekvalitetu energenata koji se koriste u hiljadama domaćinstava u Srbiji i da li je sve po zakonu, stari, mladi, deca, studenti, školarci, sportisti... svi mi kašljemo. Prema izveštaju “Hronično zagađenje uglja” svaki TWh (teravat sat) električne energije proizvedene iz uglja, u proseku nastupi 24,5 smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem vazduha, 225 slučajeva teških kardiovaskularnih, respiratornih i cerebrovaskularnih bolesti, kao i 13.288 slučajeva lakših bolesti u Evropi. Ove brojke su još veće kada se posmatra samo lignit, vrsta uglja koji najviše zagađuje, iz koga se proizvodi oko 70% električne energije u Srbiji. Čak i ako je sirovi lignit najjeftiniji način grejanja, hajde da ne dozvolimo da postoji izbor između zdravlja i cene. Potpiši peticiju za zabranu prodaje ovog energenta. Ako skupimo 10.000 potpisa predaćemo zahtev Vladi Republike Srbije i nadležnom Ministarstvu da pokrene proces promene pravnog okvira, zabrani prodaju sirovog lignita i uvede daleko rigorozniju kaznenu politiku za kršenje ove zabrane. Ako skupimo 25.000 potpisa, ekspertski tim UG Srbija u pokretu će izraditi taksativan predlog mera i predložiti ih na usvajanje Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima, odnosno državnim organima. Ako sakupimo 40. 000 potpisa, uputićemo zahtev Vladi Republike Srbije da izradi digitalnu platformu na kojoj će biti dostupni svi relavantni propisi kao i izveštaji organa koji sprovode inspekcijski nadzor, kako bi građani mogli i sami da provere da li proizvođači ili prodavci energenata koji kupuju poštuju zakon. Ne želimo da kada prođe pandemija i dalje nosimo maske čim zahladni! I ne želimo da se gušimo, jer nismo ranije, ne moramo ni sada. Nije lignit jeftin koliko je normalno disanje vredno. Potpiši i podeli online peticiju. Srbija u pokretu Korisni linkovi: https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2019/03/Chronic-Coal-Pollution-report_SRB.pdf http://rs.n1info.com/Vesti/a670915/Majic-o-zagadjenju-Pravili-smo-se-slepi-godinama-domacinstva-glavni-zagadjivaci.html https://www.masina.rs/?p=9341 Profesor je takođe objasnio razliku između sušenog i sirovog lignita http://rs.n1info.com/Vesti/a671731/Grejanje-na-lignit-sirovi-lignit-zagadjenje.html https://www.iea.org/statistics/?country=SERBIA&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=table&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT
  29.574 od 30.000 Potpisa
  Autor Srbija u pokretu Picture
 • Sačuvajmo Stari savski most
  Uništavanje Starog savskog mosta nije samo puko rušenje, ono je andrićevski rečeno, rušenje veze čoveka sa čovekom i stoga spada u red najvećih civilizacijskih tragedija, posebno kada je uzaludno. Zašto bismo uništili poruku da “običan čovek” može promeniti tok istorije? Stari savski most je jedini most koji nije srušen tokom Drugog svetskom ratu. Ovaj most bio je miniran prilikom povlačenja nacista u Drugom svetskom ratu. Jedan hrabar Beograđanin - učitelj Miladin Zarić, rizikujući sopstveni život demontira eksploziv i spasava most. Miladin Zarić tada nije bio vojnik, nije bio neko ko je otišao u šumu da se bori protiv nacista. Bio je “običan čovek” u ozbiljnim godinama, koji je tokom okupacije bio u Beogradu sa porodicom. Najveći heroji kriju se upravo u tim “običnim ljudima”. Zašto bismo Beograd uveli u period saobraćajnog haosa? Pod izgovorom da stanovnicima Beograda na vodi smeta buka najavljeno je uklanjanje mosta. Pripreme i kampanja za uklanjanje mosta su uveliko u toku. Ne postoji međutim nijedan racionalan razlog zašto bi se most uklonio. Radi se o mostu koji je i dalje ispravan i funkcionalan. Suludo je sklanjati navedeni most, pre postavljanja novog mosta, što bi samo po sebi dovelo do saobraćajnog kolapsa. Takođe, i u slučaju izgradnje novog mosta, Stari savski most može ostati na istom mestu i služiti za prelaz pešačka i biciklista. Idealno bi bilo proglasiti ga za kulturno-istorijsko dobro. Zašto bismo se lišili najsvetlijih momenata naše istorije? Uspeli smo da zajedno sa inicijativom Sačuvajmo naš parkić odbranimo Parkić na Banovom brdu. Uz podršku svih ljudi, rekli smo ne batinašima. Nismo branili tada samo park, branili smo uspomene, svoje komšije i duh ovoga grada. Isto tako možemo odbraniti i Stari savski most. Odbrana tog mosta zavisi od svakog od nas. Zašto bismo se kao narod koji je toliko stradao, lišili jednog od simbola antifašizma? Ovaj most simbol je antifašizma koji Beograd baštini. On je simbol duha ovog grada koji je naciste 1941. godine dočekao prezirom praznih ulica, dok su ih neke druge prestonice Evrope dočekivale sa cvećem kao oslobodioca. Kao takav ovaj most nije deo samo istorije Beograda i Srbije. On je jedan kamenčić u svestkom mozaiku dobra koje može pobediti zlo. Ako je učitelj Zarić uspeo da odbrani most pod nacistima 1944. dok su oko njega padale bombe i zviždali meci, šta je naš izgovor danas da ne ustanemo protiv rušenja Savskog mosta? Potpišite peticiju i spremite se za odbranu! Bojana Novaković, Luka Tripković, Savo Manojlović i Tim “Kreni-Promeni”
  25.719 od 30.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • PIŠI MAJI - ZAUSTAVI RIJALITI
  Već preko 432 dana predlog zakona koji smo podneli Narodnoj skupštini stoji blokiran čime se krši Ustav. Do sada smo skupili: 42.852 potpisa za 7 dana u sklopu Narodne inicijative; 65.136 online potpisa za ukidanje rijalitija u toku vanrednog stanja. Nedavno u septembru je REM doneo odluku i obavezao se da će Pravilnikom zabraniti rijaliti preko dana (od 06 do 23h). Vrlo brzo je prekršio sopstvenu odluku i odustao od Pravilnika. Institucije koje plaćamo našim novcem da štite zakon istovremeno ga krše. Oni očekuju da se niko više neće boriti i da ćemo odustati. Hajdemo da im svi pokažemo da ne odustajemo od naših prava i ove zemlje. Naš predlog zakona stoji blokiran u Ministarstvu kulture. Blokirajmo mejl Maji Gojković u ministarstvu i napišimo joj zašto želimo da što pre omogući da Narodna skupština izglasa naš predlog. Uputstvo za slanje: 1. Ispod teksta nalazi se forma za slanje ako ste na telefonu, ukoliko ste na kompjuteru forma se nalazi sa desne strane teksta – unestite sve potrebne podatke koji se traže. 2. Nakon što unesete podatke, videćete polje u kom treba da pozovete Maju Gojković da što pre da mišljenje na predlog zakona. U tom polju već je napisan predlog mejla, ali u potpunosti podržavamo da obrišete i napišete svoj tekst. 3. Kada kliknete na opciju "pošalji" ili "sent", Vaša poruka biće direktno poslata Maji Gojković. Verujemo u vašu kreativnost, i dugačak spisak razloga zašto ograničiti rijaliti. Ispod možete pronaći primer mejla jednog od potpisnika. -------------------------- Poštovana, Svaki dan čekanja da se pomenuti Predlog usvoji, jeste dan bliže destrukciji generacija mladih ljudi. Primeri nasilja, oružja, napadi i vređanje žena, lišavanje slobode, to nisu vrednosti koje treba da krase naše društvo. Pred vama je izbor, da doprinesete ograničavanju rijaliti programa ili da stanete na stranu nasilja, psovki, destrukcije i poremećenih vrednosti. Izbor je na Vama. Srdačan pozdrav ----------------------------- Pošalji mejl! Marina Pavlić, Savo Manojlović, Nataša Vlajsavljević, Nikola Arsenić, Vuksan Miličević, Aleksandar Đorđević, Jasmina Nikolić i Kristina Urošević. Tim Kreni-Promeni Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Srbija u pokretu
  2.360 od 3.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • INICIJATIVA ZA UVOĐENJE OBAVEZNE VEGANSKE PONUDE U JELOVNIKE JAVNIH INSTITUCIJA
  Srbija je među poslednjim zemljama u Evropi koja nema zastupljenu kategoriju veganske hrane u jelovnicima javnih institucija, a ova ponuda je veoma retka i u privatnim restoranima. Naša namera je da se ova nepovoljna situacija trajno promeni u 2021. godini. Najveća svetska institucija koja se bavi nutricionizmom, Academy of Nutrition and Dietetics, objavila je još 2009. godine zvaničan stav o vegetarijanskoj i veganskoj ishrani: “Stav ADA je da je pravilno planirana vegetarijanska ishrana, uključujući totalnu vegetarijansku ili vegansku ishranu, zdrava, nutritivno adekvatna, da može da obezbedi zdravstvene koristi u pogledu prevencije i lečenja nekih bolesti, prikladna je za ljude u svim fazama života, uključujući trudnoću, dojenje, period sisanja, detinjstvo, adolescenciju, kao i za sportiste.” Veganski način ishrane isključuje svu hranu životinjskog porekla, a proizvodnja veganskih proizvoda beleži konstantan rast u odnosu na proizvode mesno-mlečne industrije koja trpi kritike zbog ogromnog doprinosa zagađenju i klimatskim promenama, brutalnosti prema životinjama, ali i zbog stalne opasnosti od pojave novih virusa i bolesti prouzrokovanih konzumiranjem mesno-mlečnih proizvoda. Nedavno su najveći svetski lanci brze hrane uveli u svoje menije biljne burgere, a predviđa se da će ova (r)evolucija ljudske ishrane uskoro postati vodeći trend koji će u većini zameniti mesno-mlečne proizvode do 2040. godine. U svetu se ubrzano ulažu ogromna sredstva u razvoj i osmišljavanje novih veganskih zamena za mesne prerađevine i mlečne proizvode. Samim tim, inicijativa za uvođenje veganske ponude u jelovnike škola, vrtića, bolnica, studentskih menzi, vojske itd, ima svoju ekonomsku opravdanost, jer će se ulaskom veganske ponude u jelovnike javnih institucija otvoriti novo tržište proizvođačima čisto biljnih veganskih proizvoda, koje je bilo rezervisano samo za mesnu i mlečnu industriju. U Srbiji postoji mali broj vegan plant-based proizvođača sa veoma kvalitetnim proizvodima, ali svi oni zahtevaju podršku, jer su diskriminisani što nema veg meni u javnim institucijama. Takođe, postoji realna opasnost da umesto da Srbija postane moćan lider veganske proizvodnje u celom regionu, ona propusti ovu šansu već za nekoliko godina uvozom proizvoda već sada moćnih veganskih kompanija. Paralelno sa peticijom teče kampanja uručivanja veganskih paketa svima koji mogu da utiču na odluku uvođenja obavezne veganske ponude u jelovnike javnih institucija Srbije, ZBOG LJUDI, ZBOG ŽIVOTINJA. Promo video veganske inicijative: https://www.youtube.com/watch?v=jFfxXZ-jzzo Potpiši i podeli online peticiju. Stevan Živkov Andričin, Slavna Momirović, Udruženje za razvoj Miroljubive poljoprivrede, Sombor. Kontakt email: [email protected]
  2.204 od 3.000 Potpisa
  Autor Udruženje za razvoj Miroljubive poljoprivrede Picture